img

Using templates

Şablon, belirli bir nesnenin hızlı kurulum için kullanabileceğiniz bir ayarlar takımıdır. Şablonlar, yeni nesneyi oluşturduğunuzda ya da var olanların ayarlarını düzenlediğinizde kullanılabilir.

İlem platformunda aşağıdaki tür objeler için şablonları kullanabilirsiniz:

 • İş alanları
 • Grafikler
 • Renk ve punto ayarları

Ayrıca bütün şablonlar ikiye ayrılabilir:

 • Var olan: programcılar tarafından hazırlanan ve değiştirilmeyen şablonlar.
 • Kullanıcı şablonu: kullanıcı tarafından yapılan.

Herhangi bir obje için kullanılan şablon uydulandığında bu obje ile şablon arasında bir ilişki meydana çıkmaz, yani ileride şablon değiştirilecekse, bu şablonun uygulanıldığı nesne üzerinde herhangi bir etki oluşturulmaz.

Şablonlar loginlere bağlı değil ve iş alanına içerilmemektedir.

Şablonlar ticari hesaplara da bağlı değil. Bir hesabın bazda oluşturulan şablon diğer hesaplar için de kullanılabilir.

Var olan şablonların özellikleri

İşlem terminalinin dağıtıma bir dizi şablon dahil edilmiş. O şablonlar sabit isimlere sahiptir.

Var olan şablonlar:

 • Değiştirilebilir
 • Kapatılabilir

ancak:

 • Oluşturulamaz
 • Yeni isim verilemez
 • Silinemez

Kullanıcı var olan şablonların ayarlarını düzenleyebilir. Bundan başka programda şablonun başlangıç durumunu yeniden kurma imkanınız var.

Kullanıcı şalonlarının özellikleri

Terminalde var olanların yanı sıra kullanıcı şablonları (kullanıcı tarafından yapılan) kullanılabilmektedir..

Kullanıcı şablonlar:

 • Oluşturulabilir
 • Değiştirilebilir
 • Yeni isim verilebilir
 • Silinebilir
 • Kapatılabilir