img

Mở tài khoản

Terminal cho phép làm việc vói 2 loại tài khoản – tài khoản thật và demo.

Tài khoản Demo cho phép người chơi thử nghiệm chiến lược của mình trước. Tài khoản demo thực hiện theo giá thị trường thật và rát giống tài khoản thật .