img

How to Set Pending Order

Để đặt lệnh thì chúng ta dùng qua cửa sổ “Orders”. Cửa sổ đó có thể mở bằng những cách:

  • Qua menu (trong dòng dụng cụ kinh tế) lệnh “Set order” ở trong cửa sổ “Navigator”, «Market watch», «Sum open positions», «Open positions», «Account history», “Orders”, «Orders history»;
  • Qua menu “Set order” trong “Chart”;
  • Qua “Trade” ở trong menu chính nút “Set order” (trong đó cần phải chọn cặp ngoại tệ).

 

Sau khi mở cửa sổ “Orders” người sử dụng có thể chọn ô “Pending”; “OCO”; “Activation”.