img

Graphical Objects

Bạn có thể thêm một đối tượng đồ họa ( Bắt chéo, Đường xu hướng, Đường xu hướng(tia), Mức ngang, Kênh, Kênh(tia), Mức Fibonacci, Sự mở rộng của Fibonacci, Kênh chênh lệch) cho một biểu đồ bằng cách kích chuột vào các nút ở bên trái trên màn hình thương mại Terminal. Bạn cũng có thể thiết lập một đối tượng với việc nhấn chuột phải vào biểu đồ bằng cách chọn “Danh sách các đối tượng đồ họa”. Để di chuyển một đối tượng trước đó đã thiết lập trên biểu đồ chỉ cần đưa trỏ chuột vào đối tượng và di chuyển nó.