img

How to Open Demo Account

کاربر می تواند حساب مجازی را از طریق ترمینال در قسمت منوی اصلی "فایل"/باز کردن حساب مجازی" , افتتاح نماید. در ابتدا در مقابل کاربر پنجره "انتخاب نوع حساب" با سه گزینه "باز کردن حساب مجازی" ,"باز کردن حساب واقعی" و "اضافه کردن شناسه عبور" پدیدار می شود. کاربر ملزم به انتخاب گزینه اول "باز کردن حساب مجازی" می باشد. و سپس بر روی "ادامه Next" کلید نمایید.

در ادامه پنجره  "افتتاح حساب مجازی با گزینه های متعددی برای وارد کردن مشخصات حساب ظاهر می شود. (گزینه های اجباری با * نشانه گذاری شده اند):

 • نام* ;
 • نام خانوادگی* ;
 • کشور* ;
 • شهر* ;
 • استان* ;
 • کدپستی* ;
 • ایمل* ;
 • تلفن تماس ;
 • نوع متن  ایمیل (کاربر می تواند HTML یا متن معمولی را انتخاب نماید) ;
 • لورج ;
 • سپرده.

بعد از وارد کردن مشخصات لازم بر روی "آماده Resdy" کلید کنید. در صورت وارد نکردنم مشخصات در  یکی از گزینه های اجباری پیام "خطا" ظاهر می شود. کاربر موظف به تکمیل کردن گزینه تکمیل نشده می باشد.

در ادامه

در پی پنجره «ایجاد محیط کاری» ظاهر خواهد شد که امکان انتخاب قالب محیط کاری از پیش ایجاد شده در اختیار تان قرار می دهد. در گزینه «انتخاب منبع» نیازمند است قالب مورد استفاده را انتخاب کرد یا بر مقابل گزینه «خالی» علامت بگذارید تا تنظیمات عادی اجرا شوند. بعد از انتخاب قالب محیط کاری نیازمند است نام قالب را معین کرده روی «ادامه» کلیک نمایید. برای قطع مرحله روی «انصراف» کلیک نمایید

 در صورتی که تمامی گزینه های اجباری کامل شده باشند پنجره "حساب جدید" با اطلاعات در باره حساب پدیدار می شود. (این برای نمونه می باشد)

 • ID - 137883 حساب,  نوع: حساب مجازی ;
 • demo137883 شناسه ورود: ;
 • C6*fg5p2 رمز عبور: ;
 • 02265058 رمز عبور تلفنی: ;
 • گزینه برای تیک زدن با مضمون "بله, من در جای امن ذخیره کردم)  ;
 •  گزینه برای تیک زدن با  مضمون (ذخیره رمز عبور) در صورت تیک زدن در این گزینه در اینده برای استفاده از این حساب احتیاجی به وارد کردن "رمز عبور" نخواهد بود.

 

در ادامه بر روی "بله OK"   کلید کنید , حساب دمو شما ساخته خواهد شد