img
باز کردن حساب ها

Account Opening

ترمینال قابلیت کار با دو نوع حساب تجاری واقعی(Real) و مجازی (Demo) را دارا می باشد.

حساب های مجازی امکان کار و تمرین را بدون پول های واقعی به علاقه مندان برای تست کردن کیفیت server , آزمایش کردن استراتژی های تجاری , را می دهد.

در کنار این این تجارت کاملا به صورت مشابه با پول های واقعی مطا بقت دارد و نرخ ها با  بازار واقعی یکسان می باشند.