img

Thêm login đã có

Để thêm login đã có:

1. Chọn mục «Tập tin –> Thêm tài khoản đã có» [“File –> Create existent login”] tại trong terminal

2.Trong cửa sổ «Thêm tên đăng nhập – bước 1» [“Adding existent login – step 1”] điền số tài khoản

3.Ấn nút «Tiếp» [“Next”].

4. Trong cửa sổ «Thêm tên đăng nhập – bước 2» [“Adding existent login – step 2”] chọn loại tài khoản

5. Ấn nút tiếp «Tiếp» [“Next”].

6. Trong cửa sổ «Thêm tên đăng nhập – bước 3» [“Adding existent login – step 3”] đánh dấu «Lưu mật khẩu» [“Save password”] và điền mật khẩu, nếu lựu lại trong hệ thotong thì sau này sẽ không cần điền vào để đăng nhập.

7.Ấn nút «Tiếp» [“Next”].

8.Trong cửa sổ «Thêm tên đăng nhập – bước 4» [“Adding existent login – step 4”] trong dòng «Chọn nguồn» [“Select source”] chọn từ danh sách mẫu có sẵn hoặc để ô «Trống» [“Empty”]. Có thể đặt tên cho không gian làm việc mới hoặc có thể để theo mặc định.

Thêm tên đăng nhập vào terminal ấn vào nút «Xong» [“Done”].