img

Windows docking

Cửa sổ giao dịch nhanh và cửa sổ thông tin có thể ghép với cửa sổ chính, và có thể ghép được với nhau.

Trong cửa sổ giao dịch nhanh phải chuyển sang chế độ nổi. Để thực hiện phải đưa chuột vào đầu ề cửa sổ và giữ chuột trái sau đó di chuyển. Để xác định chỗ của cửa sổ bạn phải bỏ chuột trái ra. Cửa sổ giao dịch chỉ có thể ghép được với cửa sổ chính, và có thể ghép được với nhau.

Cửa sổ thông tin có thể chèn lên nhau (sẽ chỉ có thể thấy cái nào nằm trên), tạo thành một khối với các đầu lề cửa sổ. Để chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác thì ấn chuột vào đầu lề cần chọn.

Để tạo ra một khối cửa sổ cần phải đưa chuột vào đầu lề và giữ chuột trái, di chuyển cửa sổ đó vào khối đấy. Trên màn hình sẽ hiện lên nút điều khiển có hình vuông ở giữa màn hình có bốn nút (lên, xuống, trái và phải). Sau đó ta bỏ chuột ra giữa nút điều khiển thì cửa sổ đó sẽ tạo ta một khối đầu lề. Để chuyển đầu lề đến vị trí cần thiết chỉ cần ấn bốn nút, đầu lề sẽ tự ghép với cửa sổ ở vị trí đó.

Để bỏ cửa sổ ra khỏi khối ta cần phải đưa chuột vào đầu lề cửa sổ cần thiết và giữ chuột trái rồi đưa cửa sổ ra chỗ cần di chuyển.

Ngoài ra, cửa sổ hoặc cả khối có thể ghép với bốn cạnh của Terminal. Khi nào ta giữ chuột trái vào đầu lề cửa sổ thì cửa sổ sẽ xuất hiện, ngoài ra năm nút điều khiển ở giữa còn thêm bốn nút ở bốn lề của cửa sổ chính. Nếu ta di chuyển vào một trong bốn ô đó thì cửa sổ sẽ được chuyển sang hướng đó và được kéo dài hết lề màn hình. Nếu ở phía đó đã có cửa sổ khác thì sẽ được ghép với cửa sổ đó.

Nếu cửa sổ đó không ghép với cửa sổ khác thì khi chuyển cửa sổ đó sang vị trí khác thì chỉ có cửa sổ đó chuyển đi còn cửa sổ khác vẫn ở vị trí cũ. Nếu cửa sổ đó ghép với cửa sổ khác thì khi di chuyển cả hai sẽ di chuyển cùng nhau.