img

Chọn ngon ngữ

Terminal giao dịch hỗ chơ các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Ả Rập.
 • Trung Quốc (Đơn giản).
 • Trung Quốc (Thông thường).
 • Anh
 • Farsi.
 • Pháp.
 • Đức.
 • Indo.
 • Nhật.
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha (Brazil).
 • Nga
 • Tay Ban Nha.
 • Tiêng Thổ.
 • Tiếng Việt

 

Nếu trong lục gài đặt terminal bạn chọn ngôn ngữ sai thì sau này bạn có thể thay dổi.Đổi ngôn ngữ có thể thực hiện qua cửa sổ «Điều chỉnh sàn giao dịch» [“Terminal settings”].Để mở cửa sổ này bạn có thể chọn mục «Cài đặt –> Terminal» [“Settings –> Terminal”] trong menu chính của phần mềm giao dịch.

Trong cửa sổ «Cài đặt» [“Terminal settings”]:

1. Vào mục «Terminal» [“Terminal”].

2. Chọn ngôn ngữ trong danh sách «Ngôn ngữ» [“Language”].

3. Xác nhận thay đổi của mình bằng nút «ОК» [“OK”] hoặc «Apply» [“Apply”].

4. Trong cửa sổ xác nhận sẽ có câu hỏi để xác nhận khởi động lại terminal với ngôn ngữ mới chọn bằng việc ấn nút «Có» [“Yes”].