img

Working through proxy

Chương trình Thương mại có thể làm việc qua Proxy-server, proxy là một kiểu kết nối bắc cầu qua máy chủ đến server của chúng tôi. Thường proxy được đặt ở mạng LAN nội địa hoặc được đặt ở các công ty viễn thông. Để mà chỉnh cho chương trình Thương mại làm việc qua proxy, hãy ấn vào menu "Settings"/"Network" rồi chọn "Enable proxy" và ấn vào nút "Proxy...". Trong cửa sổ mở ra "Proxy settings", bạn hãy cài đặt những thông số của bạn vào xong rồi chọn nút OK.

Trong những trường hợp mà không có kết nối hoặc làm việc không ổn định, thì chúng ta có thể kiểm tra cài đặt của proxy trong Firewall:

1. Để là việc với tài khoản chính thức: mở firewall (firewall) proxy server (proxy) cổng (ports): 80 (НТТР, ТСР, outgoing), 21 (FTP, ТСР, outgoing), 1441 (ТСР, outgoing), 1442 (ТСР, outgoing). Để làm việc với tài khoản chính thức: hãy mở cổng (ports): 80 (НТТР, ТСР, outgoing), 21 (FTP, ТСР, outgoing), 1441 (ТСР, outgoing), 1442 (ТСР, outgoing) trong cài đặt firewall.

2. Để làm việc với tài khoản demo: bạn hãy mở cổng (ports): 8080 (Socks4, ТСР, outgoing), 1443 (ТСР, outgoing).

3. Để mà làm việc qua những proxy-server (ví dụ như UserGate phiên bản 3.1.3 hoặc kém hơn) bạn phải làm portmapping, nghĩa là ở trong chương trình Thương mại (Trade Terminal 21,80,1441,1442,1443,8080) bạn phải viết lại port cao hơn 10000 (ví dụ 21 – 10021, 80 – 10080, 1441 – 11441 và v.v…)