img

Account Opening

Terminal cho phép bạn làm việc với hai loại tài khoản, tài khoản thật và demo.

Tài khoản demo cho phép người sử dụng thực tập trên thị trường thật, tạo ra chiến lược làm việc riêng, thử chất lượng kết nối đến server. Buôn bán trong demo hoàn toàn giống như trong thị trường thật với những định giá của thị trường thật.