img

How to Delete an Order

Để xóa những lệnh hoạt động hoặc không hoạt động thì người sử dụng có thể dùng qua cửa sổ “Orders”, để xóa lệnh “Orders” bạn hãy ấn chuột phải vào lệnh bạn cần xóa và chọn ô “Delete”. Sau đó bạn sẽ nhận được câu trả lời từ server (Đồng ý hoặc Không). Cửa sổ sẽ bị khóa đến khi nhận được câu trả lời từ server.

Lưu ý, nếu bạn xóa một lệnh nằm trong cụm lệnh thì tất cả các lệnh đó cũng sẽ bị xóa theo hết.