img

Market order

Lệnh thị trường là mệnh lệnh của người sử dụng mua hoặc bán dụng cụ kinh tế (cặp ngoại tệ) theo giá hiện tại. Sau khi thực hiện lệnh vị trí sẽ được mở. Quá trình thực hiện lệnh còn được gọi là giao dịch.

Để giao dịch theo một cặp ngoại tệ hãy mở cửa sổ “Make deal”. Cửa sổ này có thể mở bằng cách này:

 • Qua cửa sổ «Market watch» (“Định giá hiện tại”) ấn chuột trái hai lần vào dòng cặp ngoại tệ bạn cần;
 • Qua menu “Chart” (“Cửa sổ biểu đồ”) ấn chuột phải vào ngoại tệ bạn cần giao dịch và ấn “Make deal”;
 • Qua những menu «Market watch», «Sum open positions», «Open positions», «Account history», “Orders”, «Orders history» bạn có thể lựa chọn;
 • Qua “Trade” ở trong menu chính rồi chọn “Make deal” (trong trường hợp này bạn phải chọn cặp ngoại tệ trong cửa sổ đó).

Trong “Make deal” người sử dụng có thể thấy tên của cặp ngoại tệ (có chọn trong danh sách) và hai giá Ask và Bid để mua và bán, giá sẽ thể hiện trên hai nút “BUY” và “SELL”. Chênh lệch giữa giá Bid và Ask được gọi là Spread và ấn định cho mỗi dụng cụ kinh tế (điểm là độ chuẩn của định giá, ví dụ cho EURUSD 1 điểm = 0.0001).

Để mà hoàn thành giao dịch người sử dụng phải đưa ra số yêu cầu:

 • Số lượng được tính bằng ngoại tệ thứ nhất
 • Chế độ “Lock” (sẽ xuất hiện nút “Lock”);
 • Lệnh Take-profit ở trong dòng “Take profit” và giá ấn định ở dòng riêng;
 • Lệnh Stop-loss ở trong dòng “Stop loss” và giá ấn định ở dòng riêng;
 • Chế độ hoàn thành giao dịch (đánh dấu vào “By any price”) với chênh lệch điểm ở trong dòng “Deviation” hoặc với bất cứ giá nào (với kí hiệu “Any”).

Sau đó phải ấn nút “SELL” hoặc “BUY”. Cửa sổ sẽ được khóa đến khi nhận được câu trả lời từ server. Giá bán sẽ được thực hiện theo giá Bid còn mua là Ask.

Kết quả giao dịch sẽ xuất hiện ở một cửa sổ riêng với chữ “Success” (đóng cửa sổ bằng nút “OK”) với những giải thích như sau:

 • tên dụng cụ kinh tế;
 • số giao dịch (số nhận dạng của server);
 • số lượng được tính theo ngoại tệ giao dịch;
 • số lượng ở trong ngoại tệ thứ hai.

Khi chọn chế độ Lock thì lệnh Take-profit và Stop-loss sẽ không bắt buộc phải điền mức chênh lệch ngoại tệ.

Lệnh với tên Take-profit và Stop-loss rất gắn bó với lệnh của thị trường, và chỉ thực hiện trong khi vị trí còn mở. Những lệnh đó sau này có thể xóa đi theo yêu cầu của người sử dụng. Nếu giá của dụng cụ kinh tế sẽ lên đến mức mà người sử dụng mặc đinh thì vị trí sẽ tự động đóng.
Lệnh Take-profit sẽ được điền vào giá cao hơn giá mua và thấp hơn giá bán.
Lệnh Stop-loss sẽ được điền vào giá thấp hơn giá mua và cao hơn giá bán.
Những lệnh này không thể đặt gần bằng với giá thị trường (Bid hoặc Ask)- khoảng cách gần nhất được tính bằng điểm mỗi dụng cụ kinh tế (thường bằng giá trị spread).

Chế độ hoàn thành giao dịch với độ chênh lệch với lời mời thường được dụng khi thị trường thay đổi giá quá nhanh, mạng kém thì người sử dụng rất hay nhận thông tin giá đã thay đổi, thì người sử dụng có thể đặt ra mức giá chênh lệnh giữa lời mời và giá có thể mua.