img

Customize windows position

Điểm đặc biệt của Terminal là có thể điều chỉnh linh hoạt các vị trí của cửa sổ. Ngoài ra những khả năng chuyên dụng, Terminal còn có khả năng thay đổi kích cỡ và vị trí bằng chuột.