img

Printing

在終端中支持圖表窗口以及數據表格打印的功能。對於所有打印輸出的形式支持直接打印和打印預覽。

下列窗口中支持輸出打印:

  • '圖表'
  • '頭寸統計'
  • '未結頭寸'
  • '訂單'
  • '資金撤出'
  • '警報'
  • '帳戶歷史記錄'
  • '訂單歷史記錄'

在窗口的下列菜單中,包含輸出打印的命令:

  • '打印'
  • '打印預覽'